• 01-6633359/ +977 9884057096
 • info@royacelaundry.com

OUR TEAM

BOARD OF DIRECTORS
 • avatar
  PRAKASH BHARATI
 • avatar
  SABIRA RANJIT

CONSULTANT
  avatar
  LILA PRASAD GHIMIREOUR TEAM

DIPESH BHARATI
HARI BHARATI
ANITA GHALE
KRISHNA BHARATI
ANJAN KUMAR LAMA